Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unui/unei office manager pentru asistarea și oferirea suportului necesar echipei CDF în implementarea activităților instituționale.

Responsabilități și atribuții

Cerințe față de aplicanți

  1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  2. Experiența de lucru de minim 3 ani in ONG, organizații internaționale sau sfera privată;
  3. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
  4. Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului (MS Office, Internet);
  5. Cunoaşterea limbii române și ruse este obligatorie, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
  6. Experiență în asistența anterioară a unor proiecte/organizații va fi considerată un avantaj;
  7. Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Office managerul va lucra în cadrul oficiului CDF. Poziția este full-time.

Condiții de muncă:

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 30 august 2023, ora 18:00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs office manager” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau e-mail: concurs@cdf.md

 

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

Vezi mai mult
Lansarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților din Moldova”

Lansarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților din Moldova”

Vezi mai mult
Curtea Europeană de Justiție califică violența față de femei drept temei pentru protecție internațională

Curtea Europeană de Justiție califică violența față de femei drept temei pentru protecție internațională

Vezi mai mult
Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Vezi mai mult