Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Concurs pentru selectarea Coordonatoarei/Coordonatorului de evenimente

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Reieșind din complexitatea problemei și necesitatea imperioasă de eradicare a violenţei împotriva fetelor şi a femeilor a fost lansată inițiativa organizării primei Conferinței Internaționale dedicate prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie în Republica Moldova cu suportul financiar al Guvernului Suediei.

Obiectiv

Selectarea Coordonatoarei/Coordonatorului pentru coordonarea activităților și acordarea suportului necesar în vederea bunei organizări a Conferinței Internaționale dedicate prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie în Republica Moldova.

Responsabilități

 1. Elaborarea/Monitorizarea Planului de lucru/ Agendei pentru organizarea evenimentului.
 2. Asigurarea comunicării și coordonării proceselor între partenerii evenimentului .
 3. Realizarea sarcinilor aferente organizării de evenimente (elaborare/expediere invitații, agenda, lista participanți, aranjarea aspectelor logistice cu vorbitorii evenimentului, etc).
 4. Elaborarea Termenilor de referință și documentelor necesare pentru selectarea prestatorilor de serviciilor ( logistică, locație, etc)
 5. Participarea și documentarea ședințelor de planificare ale organizatorilor evenimentului;
 6. Ținerea notițelor în cadrul Conferinței Internaționale și elaborarea raportului final;
 7. Alte sarcini relevante Obiectivului, stabilite de comun acord.

Perioada de realizare a sarcinii: iunie – noiembrie 2021

Cerințe față de aplicanți

 1. Experiență în organizarea/coordonarea activităților majore/evenimente internaționale.
 2. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate.
 3. Experiență de lucru cu organizații ale societății civile, organizații internaționale.
 4. Cunoaşterea limbilor române, ruse și engleze.
 5. Experiența de lucru ( cel puțin tangentială) în domeniul prevenirii și combaterii violenții domestice va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

Criterii de evaluare:

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate prezentate de consultant și de actul de primire-predare a lucrărilor semnat de reprezentantul CDF.

Numărul de zile pentru realizarea sarcinii nu va depăși – 60 zile .

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 23 mai 2021, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs coordonatoare/coordinator eveniment” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

<strong>Termeni de referință pentru selectarea unui(ei) Expert(</strong><strong>ă) </strong><strong>Protecție<a></a></strong>

Termeni de referință pentru selectarea unui(ei) Expert(ă) Protecție

Vezi mai mult
Ședința membrilor Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” cu reprezentanții Fundației OAK

Ședința membrilor Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” cu reprezentanții Fundației OAK

Vezi mai mult
<strong>IMPULS Small Grant Program – new approaches in changing mentalities.</strong>

IMPULS Small Grant Program – new approaches in changing mentalities.

Vezi mai mult
Buletinul Centrului de Drept al Femeilor – „Stop Violenta”

Buletinul Centrului de Drept al Femeilor – „Stop Violenta”

Vezi mai mult