Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Concurs pentru selectarea unui/unei Consultant/Consultante în vederea reactualizării și dezvoltării conținutului paginii web www.antiviolenta.gov.md

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea Consultant/Consultantă în vederea reactualizării și dezvoltării conținutului paginii webwww.antiviolenta.gov.md.

Pagina web www.antiviolenta.gov.md este gestionată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ( MSMPS) și este dedicată prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, pentru un acces mai bun la informații privind mecanismul de soluționare a cazurilor de violență în familie, infrastructura de servicii sociale pentru victimele violenței victimele violenței domestice și agresori, precum și resurse utile în domeniu.

Responsabilități

  1. Analiza și prezentarea recomandărilor cu privire la îmbunătățirea și reactualizarea informațiilor de pe pagina web.
  2. Elaborarea în comun cu CDF și MSMPS a noilor conținuturi și aprobarea acestora.
  3. Asigurarea bunei comunicării  și a procesului de reactualizare a conținutului și introducerea noilor informații cu dezvoltatorul/compania IT în paralel cu reactualizarea paginii web www.antiviolenta.gov.md

Cerințe față de aplicanți

  1. Experiența de lucru în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenții în familie de minim 3 ani.
  2. Experiență de lucru cu autoritățile publice, organizații ale societății civile, organizații internaționale.
  3. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine. punctualitate și flexibilitate.
  4. Experiența în domeniul comunicării publice, mass-media va constitui un avantaj.
  5. Cunoaşterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare

  1. CV-ul
  2. Oferta financiară (onorariul net) per zi de muncă în MDL (lei moldovenești)

Criterii de evaluare:

– Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

– Experiența relevantă în domeniul solicitat;

– Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele online și offline legate de realizarea sarcinilor. Sarcina va fi realizată  în perioada iulie – decembrie 2021.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 22 iunie 2021, ora 18.00

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Consultant/ă pagina web” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

Dosarele incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md.

Numai candidații/companiile selectați/selectate vor fi contactați.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult