Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Concurs pentru selectarea unui/unei Coordonator/Coordonatoare în vederea dezvoltării unei soluții IT pentru asistarea și oferirea suportului fetelor și femeilor victime ale violenței în familie

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea Coordonatoarei/Coordonatorului în vederea dezvoltării unei soluții IT pentru asistarea și oferirea suportului fetelor și femeilor victime ale violenței în familie. Persoana selectată va intermedia comunicarea dintre Centrul de Drept al Femeilor și specialist(i) IT și va coordona procesul de dezvoltare a soluției IT.

Responsabilități

  1. Elaborarea Termenilor de referință pentru selectarea companiei/dezvoltatorilor IT.
  2. Elaborarea în comun cu CDF a conținuturilor pentru soluția IT identificată.
  3. Asigurarea comunicării dintre CDF și companie/dezvoltatorilor IT.
  4. Coordonarea procesului din partea CDF în procesul de dezvoltare și lansare a soluției IT.

Cerințe față de aplicanți

  1. Experiență în participare, coordonare a proceselor de dezvoltare a soluției IT.
  2. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine. punctualitate și flexibilitate.
  3. Experiență de lucru cu organizații ale societății civile, organizații internaționale.
  4. Cunoaşterea limbii române și ruse, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
  5. Experiența de lucru ( cel puțin tangențială) în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

–          CV-ul persoanei/echipei de persoane sau a companiei.

–          Oferta financiară (onorariul net) per zi de muncă în MDL (lei moldovenești) sau cu TVA inclus în cazul companiei.

Criterii de evaluare:

–          Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

–          Experiența relevantă în domeniul solicitat;

–          Relevanța cu domeniul sarcinii;

–          Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele CDF. Numărul de zile pentru realizarea sarcinii nu va depăși – 60 zile .

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 25 februarie 2021, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea „Concurs coordonatoare/coordinator soluții IT” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 87, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: office@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult