Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

În Republica Moldova violența împotriva femeilor este o încălcare gravă a drepturilor omului și o consecință a inegalității de gen.

În contextul ratificării Convenției de la Istanbul și amplificării aspirațiilor Republicii Moldova de integrare în UE, necesită consolidare cadrul instituțional în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie. Este necesar un model de organizare instituțională pentru a spori capacitățile de interacțiune la nivel central și local, și a îmbunătăți cooperarea internațională din perspectiva promovării politicilor care pun drepturile victimei în centrul tuturor măsurilor.

Un pas important care ar contribui la dezvoltarea sistemului de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie este crearea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

În acest context, pe 28 septembrie 2023 s-au desfășurat consultări publice pe platforma extinsă a Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, în vederea prezentării și analizei Conceptului Agenției.

Peste 70 de persoane au participat în cadrul ședinței: reprezentanți ai autorităților centrale și locale, societatea civilă, parteneri de dezvoltare și comunitatea donatorilor. Conceptul urmează a fi îmbunătățit și se vor aplica ajustările de rigoare în urma consultărilor publice și recomandărilor actorilor principali anti-violență. Contribuția fiecăruia este esențială în acest proces și conturează dorința noastră de a crea un viitor mai sigur și echitabil pentru toate femeile din țara noastră.

„Ședința de astăzi este un exemplu a unui angajament fără precedent de aliniere atât a autorităților statului cât și a societății civile. Este un moment istoric pentru că împreună punem bazele unei instituții noi care nu a existat până acum.” menționează Angelina Zaporojan-Pîrgari, directoare executivă CDF, lidera echipei care a elaborat conceptul Agenției.

Noua entitate va funcționa ca autoritate administrativă centrală, în subordinea Guvernul Republicii Moldova,  cu atribuții de implementare, coordonare, și evaluare a modului de realizare a politicilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie.

Potrivit conceptului, Agenția va avea misiunea de a implementa politicile publice de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, de a asigura realizarea la nivel național a Convenției de la Istanbul și a altor instrumente internaționale relevante care promovează protecția drepturilor femeilor împotriva oricăror forme de violență și promovează mediul nonviolent în familie, prin activități de coordonare, monitorizare și evaluare a implementării politicilor de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și violenței în familie, de dezvoltare a cooperării sectorului public cu sectorul necomercial și societatea civilă, îmbunătățirea dialogului cu partenerii de dezvoltare.

Ședința de consultare a fost desfășurată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor, cu sprijinul UN Women.

Alte noutăți

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult