Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

In data de 19-20 iunie 2023, la Paris a avut loc reuniunea ad-hoc a comitetului GREVIO al Consiliului Europei.

La această ședință a participat în calitate de expertă din partea Moldovei, Angelina Zaporojan-Pîrgari, directoarea executivă CDF.

Odată ce Republica Moldova a ratificat, la 1 mai 2022, Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie, țara noastră a fost inclusă în procedura de monitorizare de către Grupul de experți privind acțiunea împotriva violenței asupra femeilor (GREVIO) al Consiliului Europei.

GREVIO este organismul independent de experți responsabili de monitorizarea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul de către țările care au ratificat-o. GREVIO întocmește și publică rapoarte de evaluare care conțin o analiză cuprinzătoare a punerii în aplicare a prevederilor convenției, evidențiază inițiative pozitive de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență împotriva femeilor și violență domestică la nivel național și oferă sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea situației femeilor care se confruntă cu o astfel de violență.

Mai multe detalii despre activitatea GREVIO găsiți aici:

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/members2

Alte noutăți

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult
Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Vezi mai mult
Lansarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților din Moldova”

Lansarea proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților din Moldova”

Vezi mai mult