Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

In data de 19-20 iunie 2023, la Paris a avut loc reuniunea ad-hoc a comitetului GREVIO al Consiliului Europei.

La această ședință a participat în calitate de expertă din partea Moldovei, Angelina Zaporojan-Pîrgari, directoarea executivă CDF.

Odată ce Republica Moldova a ratificat, la 1 mai 2022, Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței în familie, țara noastră a fost inclusă în procedura de monitorizare de către Grupul de experți privind acțiunea împotriva violenței asupra femeilor (GREVIO) al Consiliului Europei.

GREVIO este organismul independent de experți responsabili de monitorizarea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul de către țările care au ratificat-o. GREVIO întocmește și publică rapoarte de evaluare care conțin o analiză cuprinzătoare a punerii în aplicare a prevederilor convenției, evidențiază inițiative pozitive de prevenire și combatere a tuturor formelor de violență împotriva femeilor și violență domestică la nivel național și oferă sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea situației femeilor care se confruntă cu o astfel de violență.

Mai multe detalii despre activitatea GREVIO găsiți aici:

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/members2

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult