Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Domiciliul continuă să fie cel mai periculos loc pentru femei

Pe 25 martie 2024, pe platforma Comisiei de monitorizare și analiză a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămarea gravă a integrității corporale a victimelor, Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne a prezentat analiza cazurilor pentru anul 2023.

Comisia este un mecanism de cooperare intersectorială, membrii căreia sunt reprezentanți ai autorităților și instituțiilor abilitate cu competențe de prevenire și de combatere a violenței în familie, organizații necomerciale, prestatori de servicii în domeniu precum și parteneri de dezvoltare. Comisia analizează cazurile de competența sa pentru a identifica acțiunile și inacțiunile autorităților și instituțiilor competente. Scopul său este să identifice măsuri practice și concrete, în colaborare cu autoritățile statului, societatea civilă și partenerii internaționali, pentru a preveni și combate eficient astfel de cazuri.

Pentru anul 2023 se atestă o scădere a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor, de la 86 la 75 de cazuri înregistrate.

Datele prezentate de comisie arată că din 69 de cazuri analizate, 34 s-au soldat cu decesul victimelor ca urmare a acțiunilor violente ale partenerului de viață, dintre care 21 de victime au fost femei și 13 bărbați, în timp ce alte 37 de victime au supraviețuit. Îngrozitor este faptul că în 6 dintre aceste cazuri, infracțiunile au avut loc în prezența copiilor minori, iar în 4 dintre ele copiii înșiși au fost victimele.

În majoritatea cazurilor victimele au murit în propriile case. Femeile care devin victime ale femicidului sunt adesea supuse unui cerc vicios de violență, în care accesul la resurse și sprijinul necesar pentru a scăpa dintr-o relație abuzivă este limitat sau inexistent. Domiciliul rămâne cel mai periculos loc pentru femeile care continuă să poarte cea mai grea povară a acestui fenomen, devenind victime și chiar pierzându-și viața, ca urmare a inegalității și stereotipurilor de gen.

Este important ca aceste cazuri să nu rămână doar o statistică sumbră. Fiecare caz de femicid este o tragedie, o pierdere inestimabilă pentru familia și comunitatea în care trăia victima. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că aceste tragedii nu sunt uitate și că luăm măsurile necesare pentru a preveni și elimina violența în bază de gen.

Conform datelor Studiului Global privind cazurile de omucidere (UNODC, 2020) ponderea femeilor ucise de parteneri intimi sau de alți membri ai familiei este mult mai mare, reprezentând aproximativ 6 din 10 persoane. Omorul femeilor și fetelor comis de către parteneri intimi sau alți membri ai familiei reprezintă una din cele mai extreme și grave manifestări ale violenței de gen. Astfel de crime sunt adesea punctul culminant al experiențelor anterioare de violență pe bază de gen care poate include violența psihologică, sexuală și fizică.

Este imperativ să acționăm pentru a schimba această realitate și pentru a oferi femeilor și fetelor din Moldova o viață în siguranță, lipsită de violență.

 

 

 

Alte noutăți

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei expert/e pentru realizarea unei evaluări inițiale a percepției egalității de gen în 10 raioane selectate

Vezi mai mult
Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult
Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Vezi mai mult
Inițiative și politici transformatoare în domeniul egalității de gen, analizate în contextul unui nou studiu IMAGES 2024 – „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova”

Inițiative și politici transformatoare în domeniul egalității de gen, analizate în contextul unui nou studiu IMAGES 2024 – „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova”

Vezi mai mult