Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Guvernul a aprobat Programul Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027

31 mai 2023: Violența în familie este un fenomen frecvent și grav în Republica Moldova. Circa 73% de femei din țara noastră au fost supuse cel puțin unei forme de violență din partea partenerului intim la un moment dat în viață.

Odată cu ratificarea Convenției de la Istanbul, statul și-a asumat un angajament ferm în privința dezvoltării sistemului de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie.

Reieșind din insuficiența acțiunilor de prevenire, protecție în domeniu, carențele ce țin de aplicarea legii și procedurile judiciare, a apărut necesitatea ajustării cadrului normativ și a practicilor din domeniu, respectiv elaborarea unui nou document de politici publice în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și a violenței în familie, care derivă din rigorile regionale și internaționale relevante.

Astăzi, Guvernul, a aprobat noul document de politici publice: Programul Național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027, care a fost elaborat datorită implicării active a echipei de experți din domeniul vizat, comunității anti-violență, reprezentanților ministerelor, societății civile si a donatorilor.

Scopul Programului constă în dezvoltarea politicilor intersectoriale cuprinzătoare prin stabilirea unui parteneriat cu principalii actori din domeniul public, privat, societatea civilă și mass-media pentru un răspuns coordonat la nivel național și local orientat spre prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență față de femei și fete și a violenței în familie centrate pe nevoile femeilor victime și ale copiilor lor.

Programul are următoarele obiective:

  1. Femeile și bărbații din Republica Moldova și autoritățile responsabile adoptă toleranța zero față de toate formele de violență față de femei și violență în familie.
  2. Consolidarea mecanismului de protecție și asistență pentru victimele violenței față de femei și ale violenței în familie prin abordarea multidimensională, conform prevederilor Convenției de la Istanbul.
  3. Sistemul de justiție asigură investigarea, urmărirea efectivă și judecarea tuturor cauzelor de violență împotriva femeilor și violență în familie cu atragerea la răspundere și reeducarea agresorilor.
  4. Autoritățile publice în colaborare cu societatea civilă implementează politici cuprinzătoare de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie asigurând o bună coordonare și monitorizare.

Programul va contribui la:

-asigurarea egalității de gen și combaterea stereotipurilor de gen;

-toleranța zero față de toate formele de violență față de femei și violența în familie;

-răspunsul multidisciplinar eficient la cazurile de violență centrat pe victimă prin dezvoltarea de servicii sociale suficiente și adecvate nevoilor victimelor;

-răspunsul eficient al sistemului de justiție la cazurile de violență față de femei și violență în familie prin asigurarea protecției victimelor și tragerea la răspundere și re-educarea agresorilor;

-adoptarea legislației și edificarea cadrului instituțional corespunzător, dar și dezvoltarea capacităților tuturor specialiștilor pentru un răspuns eficient la cazurile de violență în familie.

Acțiunile propuse sunt orientate spre diminuarea nivelului de violență față de femei și violență în familie, creșterea numărului de cazuri raportate la poliție și a cazurilor penale intentate și condamnărilor pentru actele de violență împotriva femeilor și violenței în familie, intervenția și prevenirea timpurie a cazurilor de violență, micșorarea numărului cazurilor de deces în urma actelor de violență în familie, dezvoltarea sistemului de servicii specializate și consolidarea sistemului de răspuns la fenomenul violenței.

Noul Program este un apel la acțiune pentru toți, în următorii 5 ani, de a lucra în comun pentru a realiza viziunea ancorată pe cei 4 piloni care rămân valabili: prevenirea; protecția și asistența victimelor; urmărirea în justiție și atragerea la răspundere a agresorilor și cooperarea multisectorială prin politici integrate și colectarea datelor.

Menționăm că programul a fost supus consultărilor ample cu actorii guvernamentali, societatea civilă, comunitatea donatorilor și femeile supraviețuitoare ale violenței în familie în perioada februarie – martie 2023.

Programul național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027 este dezvoltat de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova în colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor, cu susținerea Consiliului Europei, UN Women și UNFPA, și sprijinul financiar al Suediei și al Regatului Unit al Marii Britanii.

Alte noutăți

Femeile și fetele, supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, din 5 raioane ale Moldovei vor avea acces la programe de abilitare economică

Femeile și fetele, supraviețuitoare ale violenței în bază de gen, din 5 raioane ale Moldovei vor avea acces la programe de abilitare economică

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Vezi mai mult
Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult
Termeni de referință pentru selectarea unui/unei  șofer/șoferițe

Termeni de referință pentru selectarea unui/unei șofer/șoferițe

Vezi mai mult