Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

În Republica Moldova va fi constituită Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

În plin secol al XXI-lea, ne confruntăm cu o realitate dură în care familia rămâne cel mai periculos loc pentru femei, acestea devenind victime ale violenței și chiar pierzându-și viaţa, ca urmare a inegalității și stereotipurilor de gen. În anul 2022, 24 de femei au fost omorâte în familie în Republica Moldova, agresorul fiind de gen masculin. Egalitatea între bărbați și femei, dreptul de a trăi fără violență și discriminare sunt încă obiective esențiale ce trebuie realizate cu urgență.

 

Violența față de femei reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și a demnității umane, o problemă care ne afectează pe toți și necesită măsuri imediate din partea noastră, a tuturor. Este evident că prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor necesită implicarea tuturor segmentelor societății, și a tuturor instituțiilor statului cu atribuții în acest domeniu.

CDF salută adoptarea, în lectură finală de către Parlament, a proiectului de lege privind constituirea Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

Modelul propus de Agenție, ar urma să funcționeze ca autoritate administrativă centrală, subordonată nemijlocit Guvernului, având rolul de coordonare, implementare, monitorizare, evaluare și raportare a rezultatelor obținute la nivel național de către toate autoritățile responsabile în baza atribuțiilor conform legislației naționale din domeniu. Agenția astfel va asigura o abordare sistemică și sistematică, fiind implicată exclusiv pe domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie, asigurând un răspuns coordonat la nivel național. Prin crearea acestei instituții, se urmărește consolidarea mecanismului instituțional de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie și alinierea cadrului normativ național la prevederile Convenției de la Istanbul.

Menționăm că, începând cu data de 1 mai 2022, Republica Moldova a pus în aplicare Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, denumită și Convenția de la Istanbul. Prin aceasta, Republica Moldova a devenit a 35-a țară membră a Consiliului Europei care a ratificat această Convenție. Iar la 31 mai 2023, Guvernul a aprobat al doilea Program național privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței în familie pentru anii 2023-2027.

 

 

Alte noutăți

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Consultări publice a Conceptului Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Vezi mai mult
Peste 50 de Șefi ai sectoarelor de poliție din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie

Peste 50 de Șefi ai sectoarelor de poliție din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie

Vezi mai mult
În Republica Moldova va fi constituită  Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

În Republica Moldova va fi constituită Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

Vezi mai mult