Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Interviu cu Mariana Buruiană, directoare executivă a Centrului de Drept al Femeilor (CDF) şi cu Natalia Vîlcu, expertă în drepturile femeilor, ex-directoare executivă a CDF

Ambasada Suediei: Dna Vîlcu, ați putea să ne ziceți mai multe despre CDF, cu ce se ocupă, care sunt cele mai notabile reușite de la înfiinţare până în prezent?

Natalia Vîlcu: Centrul de Drept al Femeilor este o organizație în care fiecare femeie care se confruntă cu problema violenței în familie sau cu orice altă formă de violență împotriva femeilor, cum este violența sexuală, avort forțat, etc., poate beneficia de suport și asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și suport social, inclusiv, abilitare economică. Sprijinul pe care îl oferim fiecărei beneficiare rezultă din evaluarea necesităților lor specifice, a factorilor de risc, și se bazează pe implicarea femeilor în setarea spectrului de servicii prestate și respectarea deciziilor femeilor beneficiare de suport, iar scopul final al serviciilor de asistență este schimbarea la nivel individual, care să ducă la reconstruirea vieții femeilor și reducerea impactului abuzului asupra vieții și bunăstării lor.Principalele noastre reușite sunt creșterea dublă a numărului de femei care au curajul să raporteze cazurile de violență în familie și să solicite ajutor, dar și sute de femei care trăiesc în siguranță alături de copiii lor, care și-au îmbunătățit calitatea vieții, au obținut independența financiară și se uită cu încredere în viitor. Alte realizări țin de dezvoltarea liniei telefonice gratuite și a programelor de abilitare economică pentru victimele violenței în familie, elaborarea proiectelor de legi adoptate de Parlament, care au aliniat cadrul legislativ la prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția de la Istanbul) și care au asigurat accesul femeilor la ordine de restricție de urgență emise de poliție, le-au scutit de plata taxei de stat la depunerea cererii privind eliberarea ordonanței de protecție, au asigurat victimele violenței în familie și ale violenței sexuale cu acces la asistența juridică garantată de stat din momentul depunerii plângerii, indiferent de nivelul de venituri, etc. Am realizat zeci de campanii informaționale care au ajuns la milioane de oameni și le-au atras atenția asupra gravității fenomenului violenței în familie, încurajându-i să nu tolereze violența și să raporteze toate cazurile de abuz. Am elaborat zeci de cercetări care ne-au ajutat să prezentăm dovezi autorităților în eforturile noastre de a consolida răspunsul la cazurile de violență în familie și de a aduce politicile și legislația națională mai aproape de standarde internaționale. Am consolidat capacitățile a mii de polițiști, sute de judecători și procurori întru asigurarea unei aplicări eficiente a legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. În același timp, am coordonat procesul de elaborare a primei Strategii privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. O realizare importantă pentru întreaga echipă a fost acordarea de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a Premiului pentru Egalitate pentru acțiuni remarcabile în prevenirea și combaterea discriminării și promovarea egalității între femei și bărbați în viața publică și privată. 

Ambasada Suediei: Dna Buruiana, dvs aţi preluat în 2021 mandatul de directoare executivă a organizaţiei. Care sunt priorităţile de viitor a CDF?

Mariana Buruiană: Sunt extrem de onorată să preiau mandatul CDF la acest început de an, dar totodată trebuie să recunosc că este un mandat sinuos cauzat de provocările și problemele asociate pandemiei  și unul extrem de responsabil dat fiind multiplicarea problemelor prin care trec fetele și  femeile, victime ale violenței domestice. Numărul apelurilor telefonice și a solicitărilor de asistență juridică și psihologică s-au dublat în comparație cu anii precedenți. Necesitățile de intervenție urgentă, oferire de adăpost și ajutor social au sporit și echipa CDF depune toate eforturile să rămînă aproape și să răspundă cu grijă și suport profesional victimelor violenței domestice. În tot acest context, prioritățile noastre sunt strîns legate de misiunea Centrului de Drept al Femeilor de a asigura promovarea și protecția drepturilor femeilor și de a contribui la reducerea violenței în familie în Republica Moldova.

Vom continua să promovăm și să protejăm drepturile femeilor ca și drepturi ale omului și să  ajutăm sistemul național în reforma lansată de răspuns insitutuționalizat bazat pe nevoile femeilor și abordarea centrată pe victimă. Planul nostru de dezvoltare strategică pentru anii 2019-2024 cuprinde patru domenii de intervenție: Prevenire, Protecție, Politici bazate pe cercetări și Dezvoltare organizațională. Fiecare domeniu de intervenție include următoarele obiective strategice de dezvoltare: 1. Informarea publicului despre violența împotriva femeilor 2. Capacitarea specialiștilor din domeniul justiției, asistenței sociale și sănătății 3. Crearea și consolidarea serviciilor oferite victimelor violenței împotriva femeilor 4. Elaborarea politicilor prin contribuție directă, lobyying și advocacy în baza dovezilor obținute din cercetări și analize 5. Sporirea eficienței și eficacității organizației, inclusiv în diversificarea serviciilor centrate pe nevoile în continuă schimbare a fetelor și femeilor.

Ambasada Suediei: Dna Buruiană, ați putea să ne explicați cum are loc, la modul practic, oferirea de asistență și suport femeilor care vă abordează când au nevoie de ajutorul dvs?

Mariana Buruiană: Centrul de Drept al Femeilor reprezintă un Centru de Zi care oferă servicii și sprijin specializat victimelor violenței. Centrul oferă servicii de asistență juridică primară la telefon și în oficiu (de exemplu, întocmirea plângerilor, cererilor și demersurilor la poliție, etc) dar și asistență calificată în instanțele naționale și internaționale, astfel victimele beneficiază de avocat pe întreaga perioadă a procesului judiciar din partea CDF).  Evaluarea cazului de violență este efectuat de juristele Centrului și ïmpreună cu victima stabilesc un plan de intervenție. Fiecare femeie este informată despre drepturile sale și procedura de soluționare a plingerii precum și depre asistența holistică oferită de CDF sau este referită către alte servicii specializate oferite de către alte organizații.

Telefonul pentru apeluri gratuite și confidențiale  la care pot apela victimele violenței în familie este 0 80080000 și funcționează zilnic de luni pînă vineri.
De asemenea, Centru oferă consiliere psihologică complexă victimelor și asistență socială de urgență celor cu situație financiară precară. De cîțiva ani suntem alături de beneficiare cu abilitare economică și  anume oferim ghidare profesională și sprijinim decizia de a-și continua dezvoltarea profesională. Pe parcursul anului trecut, Centrul de Drept al Femeilor a oferit servicii de plasament pentru victimele violenței în perioada de carantină, când centrele de plasament și-au sistat activitatea. CDF a pus  la dispoziție femeilor apartamente cu 1, 2 sau 3 odăi, în funcție de caz, unde femeile cu copiii lor se simt în siguranță. Totodată, victimele au fost sunt asigurate cu minimul necesar de existență și servicii medicale, la necesitate.

Ambasada Suediei: Deseori se întâmplă ca femeile care suferă de pe urma violenței să nu ceară imediat ajutor. În opinia dvs. Dna Vîlcu, o femeie care este supusă violenței domestice cum ar trebui să-și învingă frica și să ceară ajutor ?

Natalia Vîlcu: Femeile care se confruntă cu problema violenței în familie sunt reticente să solicite ajutor dintr-un șir complex de motive, fiind vorba, de cele mai dese ori, de frica pentru viitorul lor și al copiilor lor și neîncrederea în forțe proprii, determinată de ani trăiți într-un mediu în care ele sunt bătute și înjosite, fiind convinse că nu valorează nimic și nu pot realiza nimic de sine stătător.

Nu cred că există o soluție universală pentru ca victimele violenței în familie să își depășească frica și să ceară ajutor. Soluțiile variază de la caz la caz, în dependență de starea psihologică și determinarea victimei, de încrederea și forțele ei interne. Întrebarea este – ce putem face noi pentru a le ajuta să își depășească frica și să ceară ajutor. De întreaga societate, de intervenția și suportul specialiștilor, de asistența unei singure persoane din anturajul victimei depind pașii pe care îi face pentru a își schimba viața. Din acest punct de vedere, atitudinile general acceptate, potrivit cărora violența în familie este o problemă privată, o femeie merită să fie bătută, victima este cea care îl provoacă pe agresor, trebuie să fie schimbate, cu accentul pus pe faptul că agresorul este unica persoană responsabilă pentru violența exercitată asupra membrilor familiei, asupra femeilor, iar violența împotriva femeilor și violența în familie sunt o încălcare gravă a drepturilor omului, care afectează întreaga societate și are un impact major asupra dezvoltării economice a statului, sănătății și bunăstării populației.

Femeilor care trec prin experiența de abuz le recomand să solicite asistența 112 și să memoreze numărul liniei fierbinți pentru femei. Este bine femeile să discute cu prietenii sau vecinii în care au încredere și, împreună cu ei, să gândească modul în care ei ar putea interveni atunci când ele au nevoie de ajutor. O opțiune ar fi să stabilească semnalele pe care le vor folosi atunci când va fi nevoie de intervenție. Aș vrea să încurajez femeile să ceară ajutor și să le asigur că sunt oameni gata să le ajute și să le protejeze de agresori, iar schimbările care vor urma în viața lor vor fi spre binele lor și al copiilor lor.

Ambasada Suediei: Convenția de la Istanbul a fost semnată la 6 februarie 2017, dar până în prezent nu a fost ratificată. Care ar fi primii trei pași care ar trebui întreprinși pentru a avansa în procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul, dna Buruiană?

Mariana Buruiană: Advocacy pentru ratificarea Convenției de la Istanbul este una dintre procupările de bază ale CDF, iar raționamentul este că ratificarea ei va aduce Republica Moldova mai aproape de dezideratul de a elimina violența față de femei și violența în familie și de a atinge toleranța zero față acest fenomen. 

Au fost întreprinși mai mulți pași, chiar recent am avut o discuție extinsă asupra necesității ratificării urgente a Convenției în cadrul Comisiei parlamentare pentru drepturile omului și relații interetnice însă reticența deputaților și miturile asociate cu Convenția încă persistă și împiedică procesul de ratificare. Noi vom continua să sensibilizăm opinia publică, mai exact să explicăm și să spulberăm miturile asociate cu prevederile Convenției în cadrul Comisiilor și platformelor de dialog ale Parlamentului. Vom purta discuții cu reprezentanții cultelor religioase pentru a interpreta corect conținutul documentului și a elimina asocierile eronate legate de tradiții și valorile familiei. Vom continua campaniile de informare în masă a cetățenilor cu privire la valoarea și utilitatea ratificării Convenția de la Istanbul, care de fapt vine să garanteze dreptul cetățenilor la o viață demnă fără violență.

Ambasada Suediei: Dna Buruiană, care este asistenţa pe care o oferiţi femeilor în detenţie din penitenciarul Rusca ?

Mariana Buruiană: CDF este unica organizație care oferă asistență juridică și psihologică femeilor deținute în penitenciare. În cadrul Penitenciarului pentru femei de la Rusca, CDF oferă servicii de asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și asistență socială pentru femeile și copiii minori din detenție. Una dintre provocările majore întâlnite a femeilor  în detenție sunt provocările în accesarea justiției.

Astfel, urmare a ședințelor de consiliere juridică, deținutele care execută pedeapsă cu închisoarea sunt mai conștiente de drepturile lor procesuale prin acordarea unui sprijin juridic din partea avocaților CDF, iar altele au fost eliberate din închisoare.Totodată, a fost efectuată o instruire pentru deținutele din cadrul Penitenciarului Rusca, unde condamnatele au fost informate despre ultimele modificările legislative privind reducerea pedepsei penale și încasarea daunelor suportate de către condamnate în legătură cu încălcările aduse drepturilor și intereselor lor legitime, în temeiul art.(3) CtEDO, referitor la condițiile inumane de detenție. Consilierea psihologică oferită de psihologii CDF le ajută pe femeile din detenție să depășească mai ușor perioada de detenție și să-și  redefinească comportamentul.

La capitolul asistență socială, CDF intervine în oferirea suportului necesar pentru a facilita comunicarea femeilor din detenție cu copiii lor minori. CDF se implică în a oferi suportul necesar pentru stabilirea unei forme de protecție  (tutela) asupra copiilor minori aflați în situație de risc, mamele cărora sunt deținute în Penitenciarul nr.7 Rusca. De asemenea, CDF cu suportul donatorilor a procurat produse pentru  atelierele de creație ale deținutelor și a organizat participarea la expoziție a acestora.

Ambasada Suediei: Dna Vîlcu, din observaţiile dvs, care sunt aşteptările femeilor din penitenciarul Rusca, de la societate când urmează să se reintegreze în societate după ispăşirea pedepsei penale?

Natalia Vîlcu: Așteptările lor, la prima vedere, sunt foarte mici: își doresc să fie acceptate de familie și de societate, să nu fie stigmatizate și discriminate și să obțină un loc de muncă. În același timp, așteptările lor sunt însoțite de o multitudine de frici: se tem că cineva ar putea să le amintească de trecut, își fac griji că vor fi discriminate din cauza trecutului lor și, din acest motiv, nu își vor putea găsi un loc de muncă. De multe ori, le este rușine să revină în comunitate și să suporte privirile consătenilor care le condamnă. La fel, le este frică de faptul că nimeni nu le așteaptă, că nu vor avea unde trăi sau că nu se vor putea adapta la viața din libertate. Realitatea cruntă cu care se confruntă femeile la ieșirea din detenție, de multe ori, le alimentează aceste frici și le spulberă orice așteptări.

Societatea noastră este departe de a accepta persoane cu trecut în detenție, le condamnă și le stigmatizează, neavând încredere în capacitatea acestor persoane de a își schimba valorile și comportamentul. Drept urmare, reintegrarea femeilor în societate după ispășirea pedepsei în instituția penitenciară este o reală provocare greu de depășit pentru ele.

Ambasada Suediei: Ambasada Suediei la Chișinău oferă suport și expertiză proiectelor care au drept scop prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. Proiecte care mișcă lucrurile din loc. Și totuși, progrese vizibile se fac când, noi cu totii, ne implicăm. După părerea dvs (dna Vîlcu, dna Buruiană) care ar fi cele mai simple acțiuni întreprinse, atât de autorități, cât şi de societate, care ar contribui la eradicarea violenței împotriva femeilor ?

Natalia Vîlcu: Autoritățile naționale trebuie să ratifice Convenția de la Istanbul, care le va servi drept standard în eforturile lor de combatere a violenței față de femei, și să asigure implementarea asumată a acesteia, astfel încât fiecare femeie din Republica Moldova să se simtă protejată de orice forme de abuz. Societatea noastră trebuie să devină mai unită în lupta împotriva violenței față de femei, pornind de la înțelegerea consecințelor grave pe care le are acest fenomen. Unitatea poate fi asigurată prin grija pentru cei apropiați, susținerea celor care trec prin experiența de abuz, raportarea cazurilor de violență și exercitarea în comun a presiunii asupra autorităților pentru asigurarea unei intervenții eficiente în cazurile de violență față de femei.

Mariana Buruiană:  După expunerile de mai sus cu privire la activitățile și serviciile Centrului de Drept al Femeilor care au menirea de conduce spre diminuarea fenomenului violenței față de fete și femei este exact momentul oportun să accentuăm despre suportul și contribuția substanțială a Ambasadei Suediei la Chișinău în această direcție. De ani buni, Ambasada Suediei este unul dintre partenerii de valoare a CDF în eforturile de a sprijini victimele violenței, iar pe această cale exprimăm întreaga recunoștință în numele beneficiarelor și a echipei CDF. Cele mai simple acțiuni țin de responsabilitatea, angajamentul și răspunsul coordonat al autorităților la cazurile de violență asupra femeilor. Iar societatea are menirea de schimba paradigma și percepţia greşită potrivit căreia hărţuirea sau violenţa la adresa femeilor este un comportament normal şi acceptabil. Avem cu toţii responsabilitatea de a spune „nu”, de a respinge în mod deschis actele de violenţă sau hărţuire şi de a sprijini victimele.

Ambasada Suediei: Dna Buruiana, dna Vîlcu, vă mulțumim pentru disponibilitatea de a ne răspunde la întrebări şi succese pe mai departe.

Interviu realizat de Ambasada Suediei. 

Alte noutăți

CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

CDF anunță concurs de selectare a unei companii de audit care va efectua auditul financiar general al organizației

Vezi mai mult
Anunțăm concurs pentru selectarea unei companii de comunicare și organizare de evenimente

Anunțăm concurs pentru selectarea unei companii de comunicare și organizare de evenimente

Vezi mai mult
Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Termeni de referință pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/ă

Vezi mai mult