Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Monitori in cadrul proceselor de judecată pe cazurile de violență în familie și trafic

TERMENI DE REFERINȚĂ – selectarea monitorilor în cadrul proceselor de judecată în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor (în continuare CDF) cu suportul financiar al Ambasadei SUA în RM.

Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (Legea 45) și alte legi organice garantează dreptul persoanei la un proces echitabil, precum și accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței. În acest context, CDF în cadrul proiectului „Consolidarea răspunsului judecătorilor și procurorilor la cazurile de violență în familie” are drept alte scopuri specifice: (1) evaluarea respectării standardelor naționale la un proces echitabil pentru victimele violenței în familie, traficului de ființe umane sau altor forme de violențe împotriva femeilor prin prisma standardelor internaționale de drepturile omului și (2) analiza funcționării de facto a instanțelor de judecată.

CADRUL SPECIFIC AL PROIECTULUI :

Pentru atingerea scopului general al proiectului de consolidare a răspunsului judecătorilor, procurorilor și avocaților la cazurile de violență în familie, în paralel cu sensibilizarea și consolidarea capacităților reprezentanților sistemului justiției, prin creșterea nivelului de cunoștințe privind aspectele legate de violență în familie, inclusiv dinamica și complexitatea fenomenului, legislația națională si standardele internaționale relevante pentru prevenirea și combaterea violentei, în perioada noiembrie 2016 – octombrie 2017 CDF va monitoriza procesele de judecată privind cazurile de violență împotriva femeilor și trafic de ființe umane. Astfel, echipa CDF cu ajutorul Coordonatorului echipei de monitori și monitorilor vor evalua respectarea standardelor naționale și la un proces echitabil prin prisma standardelor internaționale de drepturile omului, care implică victimele ale violenței în familie, traficului de ființe umane sau altor forme de violențe împotriva femeilor. Aceștia vor elabora ulterior un raport de monitorizare a proceselor instanțelor de judecată din domeniul violenței în familie. Acest Raport va contribui la identificarea lacunelor și recomandărilor în avansarea politicilor, legislației relevante și celor mai bune practici în domeniul violenței în familie și traficului de ființe umane în Republica Moldova.

Produse/ rezultate așteptate:

 Participarea în ședințele de judecată, conform programului stabilit de Coordonatorul CDF
 Elaborarea rapoartelor individuale per ședință de 3-5 pagini în baza unui format prestabilit de către CDF care va include concluzii și recomandări privitor proceselor de judecată monitorizate

Sarcini specifice:
• Monitorii pre-selectați vor fi participa la instruirile organizate de CDF în monitorizarea proceselor de judecată.
• Ulterior, cei mai buni vor fi preselectați pentru monitorizarea propriu-zisă. Astfel ei vor fi grupați câte doi care împreună vor monitoriza în total 100 procese ale instanțelor de judecată din mun. Chișinău în special dar și în alte instanțe, la necesitate.
• Monitorizarea va avea loc în baza unei metodologii care va include inter alia observarea ședințelor de judecată. În acest context, monitorii urmează a completa un chestionar referitor la fiecare acțiune monitorizată în parte, iar la final vor prezenta Coordonatorului raportul individual în baza fiecărei acțiuni cu constatările privind condițiile instituționale, prestația profesională a participanţilor la proces, drepturile victimelor și martorilor în cadrul unui proces echitabil precum și a altor părți în cadrul proceselor.
• Deplasarea pentru monitorizarea la ședințele de judecată va fi acoperită de către proiect.

CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI SOLICITATE :

Studii:
– Studii superioare în domeniul dreptului.

Studenții în ultimul an al facultății de drept, stagiarii la cabinetele de avocatură, studenții la INJ vor fi de asemenea considerați în cazul unor merite deosebite.

Experienţă:

Vor fi considerate un avantaj:

• experienţă în monitorizare şi evaluare în cadrul sistemului de drept în instrumentarea cauzelor de violență în familie;
• experienţă de lucru în sfera drepturilor omului, violenței în familie, trafic de ființe de umane sau alte domenii relevante;
• experienţă de lucru cu instanțele de judecată;
• experiență în asistență a victimelor și lucrul pe cazurile de violență în familie.

Abilități:
• abilităţi de analiză şi sistematizare;
• abilităţi de auto-organizare;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea excelentă a limbilor română și rusă;
• responsabilitate, gândire critică, obiectivitate, flexibilitate.

PROCEDURA DE SELECTARE :

Selectarea se va realiza în două etape. Într-o primă etapă, eliminatorie, Comisia CDF va evalua, pe baza documentației transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul îndeplinirii următoarelor cerințe:

a. respectarea termenului limită pentru depunerea candidaturilor;
b. respectarea documentației de înscriere indicate în anunțul cu privire la selecție;

Într-o a doua etapă comisia va examina candidații, urmărind îndeplinirea de către aceștia a criteriilor cu privire la:
• cunoștințe în domeniul dreptului;
• capacitate de susținere argumentată a punctelor de vedere;
• capacitatea de observare și ascultare eficientă;
• capacitatea de completare a chestionarelor și de pregătire a rapoartelor solicitate;
• disponibilitatea de a colabora, de a contribui și de a se integra în cadrul proiectului.

Cadrul organizatoric:
Monitorii selectați în bază de concurs urmează să semneze un contract de prestări servicii cu CDF, astfel fiind responsabil de calitatea și termenii de livrare a produsului.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Toate ofertele trebuie să conțină:
– CV-ul actualizat;
– Scrisoare de intenție.

Documentele urmează a fi prezentate până la data de 20.07.2016 a sediul CDF pe adresa: mun. Chişinău, str. Sfatul Țării 27, oficiul 4 MD-2012, sau la adresa de e-mail: office@cdf.md

Pentru informații suplimentare: 022-23-73-06

Candidații selectați vor fi anunțați despre rezultatele evaluării dosarelor de aplicare nu mai târziu de 27 iulie 2016. CDF își rezervă dreptul de a comunica suplimentar cu ofertanții în vederea clarificării unor informații legate de dosarul prezentat sau pentru a solicita documente, explicații suplimentare la dosar.

NB: Persoanele vor fi selectate în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina nici o persoană pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult