Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Reprezentanţii și reprezentantele organelor de drept participă la Cursul de Formare pentru Formatori în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.

CHIȘINĂU, 06.10.2020 – Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Centrul Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL) al Ministerului Afacerilor Interne, desfăşoară în perioada 06-08 octombrie curent, primul modul al Cursului de Formare pentru Formatori destinat poliției și altor autorități de aplicare a legii.

Programul cursului cuprinde trei module cu durata de trei zile și are drept scop înțelegerea dinamicii fenomenului de violență în familie, înglobând instrumente și metodologii de evaluare a riscurilor și bune practici de intervenție în cazuri de violență în familie. Cursul este susținut  de formatori practicieni, cu o vastă experiență în instituțiile pe care le reprezintă.

„Violența în familie este un fenomen răspândit în societatea noastră, iar specialiștii noștri trebuie să fie bine pregătiți să facă față provocărilor din teren. Informația și cunoștințele acumulate la aceste module, experiența și bunele practici ale formatorilor vor fi transmise colegilor din subdiviziunile ministerului de interne”, a menționat directorul CIPAL, domnul Sergiu Starodub.

Participanții și participantele la curs vor elucida cauzele fundamentale ale violenței în familie și legătura dintre violență și egalitatea de gen, vor fi formați în metode de instruire a adulților și vor exersa metode activ–participative. Ulterior, participanții și participantele vor fi implicaţi/te în instruirea a aproximativ 400 de reprezentanți și reprezentante din poliție și din domeniul ordinii și securității publice.

„Activitatea de astăzi reunește 16 participanți din diverse raioane, selectați pentru a deveni parte a echipei de formatori naționali din cadrul CIPAL, care la rândul lor urmează să instruiască alți polițiști în vederea asigurării unui răspuns prompt și eficient la cazurile de violență în familie”, a declarat Eleonora Grosu, Coordonatoare Programe Centrul de Drept al Femeilor.

În contextul pandemiei, numărul cazurilor de violență în familie a crescut dramatic, de aceea felul în care intervin specialiștii din prima linie este de cele mai multe ori crucial. „Prin astfel de activități ne propunem să contribuim la consolidarea capacităților specialiștilor din sistemul de drept de a interveni prompt și eficient, să realizeze la rândul lor instruiri pentru colegii din sistem, inclusiv să colaboreze intersectorial la toate etapele de asistență a unui caz de violență în familie”, a precizat Nighina Azizov, coordonatoare de programe UN Women.

Cursul de Formare pentru Formatori face parte din proiectul „Consolidarea capacității reprezentanților sectorului justiției în aplicarea eficientă a legislației privind violența în familie”, implementat de CDF în parteneriat cu CIPAL și susținut de UN Women Moldova și Suedia. Proiectul include și alte activități precum elaborarea și instituționalizarea unui curriculum de formare continuă și a unui suport de curs necesar desfășurării sesiunilor de instruire în cadrul CIPAL.

Alte noutăți

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului susținut financiar de către Oak Foundation, Elveția.

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea efectuării auditului financiar al proiectului susținut financiar de către Oak Foundation, Elveția.

Vezi mai mult
Ediția a doua a buletinului informativ al Centrului de Drept al Femeilor.

Ediția a doua a buletinului informativ al Centrului de Drept al Femeilor.

Vezi mai mult
A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs repetat pentru selectarea unei Companii de Audit.

A.O. ”Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs repetat pentru selectarea unei Companii de Audit.

Vezi mai mult
Discriminare pe criteriu de sex în acces la justiție într-un caz reprezentat de CDF

Discriminare pe criteriu de sex în acces la justiție într-un caz reprezentat de CDF

Vezi mai mult