Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Rezultatele Programului de granturi mici IMPULS. Provocări și succese.

Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen a ajuns la un alt nivel. În cadrul programului de granturi mici IMPULS au fost pregătiți 12 agenți ai schimbării care au identificat probleme, au elaborat și desfășurat activități în cadrul comunităților, pentru specialiști, dar și victime ale violenței în bază de gen.

Agenții schimbării au fost susținuți de Ambasada Suediei în Chișinău prin intermediul Centrului de Drept al Femeilor în perioada 2020-2022. Anterior aceștia au beneficiat de instruiri în cadrul Programului Internațional de Instruire Avansată „Prevenirea și răspunsul la violența în bază de gen: Consolidarea agenților schimbării”, adresat profesioniștilor din Albania, Kosovo, Muntenegru, Republica Moldova și Ucraina. Republica Moldova participă la acest program din anul 2018, iar printre absolvenți se numără procurori, polițiști, medici legiști, reprezentanți ai autorităților centrale și ai societății civile.

Timp de trei ani, agenții schimbării au organizat în cadrul a 17 proiecte mai multe instruiri și platforme de schimb de experiență în combaterea violenței în bază de gen. Printre beneficiari se numără polițiști, psihologi, medici, asistenți sociali, anchetatori, studenți, funcționari și victime ale violenței în bază de gen. În total au fost peste o mie de persoane din diferite comunități din toată țara.

Pentru agenții schimbării, activitățile desfășurate au însemnat o mai bună implicare în implementarea politicilor și măsurilor de combatere a fenomenului violenței în bază de gen. Ei au avut ocazia să împartă cunoștințele și abilitățile lor obținute în cadrul Programului cu colegii și să se implice în soluționarea unor probleme. Pentru unii dintre ei acest exercițiu a fost o posibilitate în plus de a-și testa puterile în structurarea unor proiecte și continuarea lor în practica de zi de zi.

Agenții schimbării prin ambiția și determinarea lor pot crea o lume mai bună

Mariana Buruiană, directoare executivă a Centrului de Drept al Femeilor, a declarat că violența în bază de gen este o consecință a inegalității și o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale femeilor. Ea a mulțumit Ambasadei Suediei în Republica Moldov pentru susținerea agenților schimbării. Prin intermediul Programului IMPULS, susținut de Ambasada Suediei, Centrul de Drept al Femeilor a reușit să consolideze o platformă durabilă de agenți ai schimbării pentru reabilitarea demnității, egalității și accesului la justiție pentru femei, a spus Mariana Buruiană.

„Cu ajutorul agenților schimbării, prin atitudinea, capacitățile și abilitățile lor, am impulsionat mai multe inițiative, procese și sisteme pentru asigurarea unui prezent și viitor demn și sigur pentru fete și femei. Un viitor fără inegalități și violență”, a adăugat directoarea CDF.

Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, a apreciat activitatea agenților schimbării pentru noua perspectivă pe care o oferă colegilor de muncă, dar și comunităților din care fac parte. Potrivit ei, cunoștințele și instrumentele pe care le dețin vor fi forte importante la masa de dialog pentru a face societatea mai sigură pentru fiecare membru al ei.

„Avem nevoie de o mai mare conștientizare, de o mai mare responsabilizare individuală și colectivă pentru a pune capăt violenței. Ideea noastră comună este de a împuternici cât mai multe persoane pentru obținerea unor rezultate uimitoare, iar agenții schimbării prin ambiția și determinarea lor pot crea o lume mai bună. Aceștia vor inspira colegii, tinerele și tinerii să depășească situațiile dificile și să fie solidari cu cei care trec prin dificultăți”, a menționat ambasadoarea Katarina Fied.

Afirmarea agenților schimbării, modele pentru întreaga societate

Majoritatea proiectelor desfășurate de agenții schimbării s-au focusat pe identificarea problemelor care provoacă violența în bază de gen și găsirea soluțiilor pentru combaterea lor. Au fost organizate ateliere de lucru, mese rotunde, studii, seminare la care au participat diferite grupuri de beneficiari. Aceștia au făcut schimb de experiență și și-au aprofundat cunoștințele și abilitățile de lucru cu victimele violenței în bază de gen.

Ludmila Popovici este directoare și psihologă la Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”. În cadrul activităților susținute de IMPULS ea a realizat două proiecte de instruire a medicilor și asistenților sociali pentru acordarea serviciilor de calitate victimelor violenței în bază de gen. Totodată au fost elaborate metodologii și ghiduri pentru soluționarea unor probleme de ordin social, medical sau juridic.

„Statul încă nu este capabil să asigure un răspuns prompt și comprehensiv la nevoile victimelor violenței în bază de gen, iar organizațiile neguvernamentale care oferă servicii acestora nu au resursele și capacitatea să acopere toate necesitățile victimelor. Pornind de la aceste realități, este nevoie de o mai bună organizare, învățare continuă și cooperare pentru a le oferi victimelor un sprijin multidisciplinar și multidimensional”, a menționat Ludmila Popovici.

Timp de trei ani, pe durata proiectelor IMPULS, zeci de psihologi, asistenți sociali manageri de caz și psihoterapeuți au avut parte de instruiri cum să identifice și să intervină în diferite cazuri de abuz. Un accent deosebit a fost pus pe pregătirea specialiștilor din organizațiile neguvernamentale. Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale „Viața fără violență”, a lucrat cu mai mulți colegi din diferite organizații specializate în acordarea asistenței victimelor.

„Abuzul sexual față de copii este unul foarte sensibil și specific și necesită mereu un schimb de experiență între specialiștii care intervin pentru a înțelege mai bine complexitatea acestor cazuri. În perioada pandemiei am asistat la o creștere a numărului de cazuri de abuz sexual față de minori, iar activitățile în cadrul proiectului au susținut eforturile specialiștilor în depistarea, documentarea și soluționarea acestora”, a spus Veronica Teleucă. Unul din proiectele ei s-a focusat și pe specificul asistenței psihologice și psihoterapeutice de urgență acordat persoanelor care au suferit pe timp de război.

Printre agenții schimbării au fost mai mulți reprezentanți ai forțelor de ordine. Aceștia au abordat probleme de legate de pregătirea colegilor pentru prevenirea și intervenția în cazurile de violență în bază de gen. Totodată, au fost proiecte care s-au focusat și pe identificarea cazurilor de discriminare la locul de muncă pentru polițiști și polițiste și combaterea violenței în bază de gen în poliție.

Mariana Carabanov, ofițeră de poliție și membră a Asociației Femeilor din Poliție, le-a vorbit colegilor despre hărțuirea sexuală și cum să-și facă activitățile profesionale mai sigure. „Propunerile din partea superiorilor de a elabora o foaie de parcurs pentru soluționarea problemelor de violență în bază de gen sau de a integra datele într-un curs de instruire sunt o dovada în plus că obiectivele proiectului de sensibilizare a acestora au fost atinse”, a menționat ofițera. Ea a adăugat că hărțuirea sexuală la locul de muncă reduce din siguranța angajatelor și angajaților și influențează negativ calitatea muncii prestate.

În paralel cu instruirile pentru specialiști, au avut loc și o serie de ateliere, cluburi și alte activități pentru beneficiarii finali ai proiectelor. Zeci de victime ale violenței în bază de gen au discutat despre efectele violenței, despre asigurarea independenței economice și apărarea drepturilor și susținerea femeilor supuse violenței de orice fel. Aceste discuții, potrivit participantelor, sunt un pas major pentru recunoașterea problemelor cu care se confruntă și identificarea soluțiilor.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult