Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Ședința membrilor Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” cu reprezentanții Fundației OAK

Pe data de 1 aprilie 2015 membrii Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie”s-au întâlnit cu reprezentanții Fundației OAK pentru a discuta despre realizările membrilor Coaliției perioada 2012 – 2014, provocările, dificultățile și planurile de activitate a membrilor Coaliției Naționale pentru anul 2015. 
Fundația OAK reprezintă o organizație filantropică ce aparține unei familii, care susține inițiativele a peste 300 de organizații active în domeniul promovării drepturilor femeilor, copiilor și egalității de gen în 45 de țări. Fundația, cu sediul în Elveția și reprezentanțe în 8 țări, fost constituită în 1983 și inițial a susținut activitatea organizațiilor locale din Danemarca și Zimbabve în domeniul promovării drepturilor mamelor singure, victimelor torturii, copiilor din familiile vulnerabile. Ulterior, Fundația a susținut și susține în continuare, inclusiv financiar, programe ce țin de protecția mediului, prevenirea și combaterea abuzului față de copii, promovarea drepturilor femeilor și egalității de gen, etc. 
În Republica Moldova Fundația OAK și-a început activitatea în 2012 prin identificarea organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor femeilor. Pe parcursul acestei perioade Fundația OAK a acordat suport Centrului de Drept al Femeilor și prestatorilor de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Cu sprijinul financiar al Fundației OAK, Centrul de Drept al Femeilor a inițiat, dezvoltat și consolidat crearea Coaliției Naționale în calitate de platformă unică pentru dialog și parteneriat a tuturor actorilor implicați, atît organizații non guvernamentale, cît și instituții publice.
Pe parcursul vizitei în Republica Moldova, reprezentanții Fundației OAK au vizitat prestatorii de servicii din teritoriu (centre maternale, centre de intervenție de zi și centrul pentru agresori) care au beneficiat de sub-granturi și instruiri susținute de către Fundație. De asemenea, au participat la ședința Forumului Public și la dezbaterile publice asupra proiectului de lege privind amendarea unor acte legislative relevante în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie inițiate de către Consiliul Coordonator Interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.
În cadrul ședinței de evaluare comune, președintele CDF, Angelina Zaporojan – Pîrgari a prezentat principalele realizări ale membrilor Coaliției pentru perioada 2012- 2014 și a menționat necesitatea consolidării capacităților membrilor și identificarea priorităților pentru anul 2015.

Alte noutăți

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Directoarea executivă CDF participă la ședința comitetului GREVIO

Vezi mai mult
Peste 50 de Șefi ai sectoarelor de poliție din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie

Peste 50 de Șefi ai sectoarelor de poliție din toată ţara au preluat cele mai bune practici de răspuns al poliției la cazurile de violență în familie

Vezi mai mult
Operațiunea de salvare din Orient

Operațiunea de salvare din Orient

Vezi mai mult
30 de ani de așteptări

30 de ani de așteptări

Vezi mai mult