Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Selectăm expert/grup de experți  pentru elaborarea Strategiei de fundraising (colectare de fonduri)

Despre organizație

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unei experte/ unui expert, grup de experți  pentru elaborarea Strategiei de fundraising  în corelare cu viziunea și misiunea Centrului de Drept al Femeilor.

Durata de realizare a sarcinii: august – noiembrie 2022

Responsabilități și sarcini

Nr.AcțiuneEtape și livrabile
1.Elaborarea metodologiei;Prezentare metodologiei și aprobarea de către CDF
2.Elaborarea ConceptuluiPrezentarea conceptului și aprobarea acestuia de către CDF
3.Desfășurarea exercițiilor de lucru cu echipa CDFDezvoltarea și prezentarea unui Plan de exerciții prin acord comun dintre expert și CDF.
Realizarea exercițiilor conform Planului aprobat.
4.Elaborarea draftului Strategiei, care va conține și un Plan de acțiuni.Prezentarea draftului Staregiei și aprobarea acestuia de către CDF.
4.Prezentarea documentului final de StrategieDocument final de Strategie aprobat de CDF.

Cerințe față de aplicanți

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Persoana selectată va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului, în perioada august – noiembrie 2022 în afara oficiului CDF.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 31 iulie 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs elaborare Strategie de fundraising” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult