Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Selectare consultant/consultantă în domeniul monitorizării și evaluării ( M&E)

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea consultantului/consultantei în domeniul monitorizării și evaluării (M&E)care va activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu managementul CDF.

Responsabilități

 1. Elaborarea unui plan detaliat de M&E racordat la Planul de acțiuni al CDF și proiectele în curs de implementare cu efectuarea actualizărilor periodice ale acestui plan pentru a asigura relevanța și aplicabilitatea;
 2. Formularea rezultatelor cheie și indicatorilor de progres la nivel de organizație, implicit definirea riscurilor și a ipotezelor;
 3. Definirea instrumentelor și frecvențelor de urmărire și colectare a datelor și stabilirea cadrelor de timp bazate pe planurile de lucru și în strânsă cooperare cu responsabilii de implementarea activităților;
 4. Participarea la elaborarea analizelor, rapoartelor și evaluărilor cu referire la M&E;
 5. Urmărirea și analizarea progresului către rezultatele convenite în conformitate cu cadrul de monitorizare;
 6. Oferirea de îndrumări cu privire la selecția de rezultate și indicatori, instrumente de colectare a datelor și seturi de date minime pentru activitățile de monitorizare;
 7. Raportarea riscurilor sau provocărilor care apar din monitorizarea informațiilor către managementul organizației;
 8. Monitorizarea indicatorilor cheie de performanță pentru toate componentele activității CDF și propunerea indicatorilor suplimentari, după caz;
 9. Alte sarcini conforme procesului M& E agreate în comun la necesitate.

Perioada de realizare a sarcinilor: iulie – decembrie 2021

Calificări și abilități

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil social, economic, juridic, sau alte domenii relevante).
 2. Minim 5 ani experienţă de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice sau organizații internaționale în domeniul monitorizării și evaluării.
 3. Experiența de lucru ( cel puțin tangentială) în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, egalității de gen va constitui un avantaj.
 4. Cunoașterea conceptelor și principiilor M&E internaționale.
 5. Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 6. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, și punctualitate.
 7. Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc .
 8. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză.

Dosarul de aplicare va include:

– CV-ul

– Oferta financiară (onorariul net) per zi de muncă în MDL (lei moldovenești).

– Cel puţin 2 referinţe care să ateste capacităţile profesionale ale candidatului

Criterii de evaluare:

– Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

– Experiența relevantă în domeniul solicitat;

– Relevanța cu domeniul sarcinii;

– Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF în strînsă cooperare cu managementul organizației și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicare numărului de zile lucrate).

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 15 iunie 2021, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs consultant M&E” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Asociația Oștească ” Centrul de Drept al Femeilor” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Dosarele incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md.

Numai candidații/companiile selectați/selectate vor fi contactați.

Alte noutăți

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult