Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Selectarea unui expert/experte în domeniul egalității de gen și violenței în bază de gen

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada  16 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Centrul de Drept al Femeilor (CDF) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) implementează Proiectul “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” implementat în parteneriat cu UN WOMEN Moldova și finanțat de Suedia.

Scopului Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea expertului/expertei în domeniul în domeniul egalității de gen și violenței în bază de gencare va activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu managementul CDF și PNFM.

Responsabilități

 1. Participare la elaborarea /revizuirea politicilor publice, mecanisme de coordonare/ metodologii/instrumente naționale în domeniul ocupării forței de muncă, abilitării economice cu accent pe grupuri vulnerabile, nemijlocit a victimelor și supraviețuitorilor violenței în bază de gen.
 2. Conceptualizarea și elaborarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică în strînsă colaborare cu expertul/experta cu profil economic.
 3. Participarea la activitățile aferente Proiectului pentru a asigura relevanța și aplicabilitatea a programelor de scară mică/instrumente de abilitare economică dezvoltate în cadrul Proiectului;
 4. Oferirea de îndrumări cu privire la realizarea obiectivelor Proiectului și va contribui la monitorizarea indicatorilor de progres, implicit la reducerea riscurilor în implementarea Proiectului;
 5. Comunicarea riscurilor sau provocărilor care apar din monitorizarea informațiilor către managementul Proiectului;
 6. Alte sarcini conform procesului de dezvoltare a programelor/instrumentelor de abilitare economică agreate în comun la necesitate.

Perioada de realizare a sarcinilor: noiembrie 2021 – 31 decembrie 2022

Calificări și abilități

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (profil social, economic, juridic, sau alte domenii relevante).
 2. Minim 5 ani experienţă de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice sau organizații internaționale în domeniul egalității de gen, violenței în bază de gen sau domenii interconexe.
 3. Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă, egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, violenței în familie.
 4. Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 5. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, și punctualitate.
 6. Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc .
 7. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză.

Dosarul de aplicare va include:

Criterii de evaluare:

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și PNFM în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicare numărului de zile lucrate).

Procedura de aplicare:

Termenul – limită de prezentare a dosarului de aplicare este 15 noiembrie 2021, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs expert/expert în domeniul egalității de gen și violenței în bază de gen”sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Alte noutăți

Fără acordul meu nu e contentul tău: UNFPA lansează „bodyright – o mișcare împotriva violenței digitale. Interpreta Dara – Ambasadoarea campaniei

Fără acordul meu nu e contentul tău: UNFPA lansează „bodyright – o mișcare împotriva violenței digitale. Interpreta Dara – Ambasadoarea campaniei

Vezi mai mult
Primul raport de evaluare al GREVIO privind implementarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova

Primul raport de evaluare al GREVIO privind implementarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova

Vezi mai mult
Instruire în domeniul egalității de gen în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Instruire în domeniul egalității de gen în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult
O expoziție de haine ale supraviețuitoarelor violenței sexuale a fost lansată la Institutul Național al Justiției

O expoziție de haine ale supraviețuitoarelor violenței sexuale a fost lansată la Institutul Național al Justiției

Vezi mai mult