Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termen limită extins – recrutarea Coordonatorului Serviciului Juridic CDF

TERMENI DE REFERINȚĂ – pentru recrutarea Coordonatorului Serviciului Juridic CDF

1. Titlul poziţiei: Coordonator al Serviciului Juridic CDF

2. Contractant: Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) din Moldova este o organizație non-guvernamentală, creată în 2009, în scopul promovării drepturilor omului prin asigurarea faptului că în procesul de elaborare și implementare a legislației se aplică perspectiva de gen. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.

3. Descrierea poziţiei: Coordonatorul Serviciului Juridic este angajatul responsabil de buna desfășurare și coordonarea activităților departamentului/serviciului juridic al Centrului de Drept al Femeilor. Acesta se subordonează președintelui organizației și are în subordine juristul CDF, avocați din rețeau de avocați pentru asistența juridică calificată, specialişti calificați în asistența socială și/sau psihologice a victimelor violenței în familie. Coordonatorul Serviciului Juridic va avea următoarele atribuții:

1. Coordonează activitățile Serviciului Juridic:
 distribuirea și monitorizarea cazurilor parvenite CDF juriștilor și avocaților din rețeaua de avocați pentru asistența juridică calificată în baza avizării Directorului de Program al CDF;
 evaluarea, verificarea tacticii de lucru pe caz, oferă feedback și oferă recomandări pentru cea mai bună cale/soluționare a cazurilor și metodă de intervenție juriștilor, avocaților cărora cazurile le-au fost distribuite pentru asistența juridică calificată prin intermediul întâlnirilor regulate sau alte modalități;
 monitorizarea rapoartelor juristului și rețelei de avocați pentru asistența juridică calificată;
 organizarea întâlnirilor regulate și coordonarea asistenței juridice a cazurilor CDF cu instituțiile (inspectorate, sectoare de poliție, etc.) relevante, în caz de necesitate, procurorii și alți actori din domeniile de poliție, legal și/sau social;
 monitorizarea procesului de referință a persoanelor către prestatorii de servicii;
 monitorizarea bazei de date cu privire la victimele care s-au adresat CDF și au fost asistate;
 compilarea, întocmirea și prezentarea rapoartelor narative, statistice și de totalizare, corect și la timp, saptămânale, lunare, trimestriale, anuale sau la solicitare pe cazurile asistate de către serviciul juridic;
2. Coordonează suportul oferit victimelor violenței în familie corect și la timp:
 organizează ședințele individuale cu beneficiarele și identifică necesitățile acestora;
 examinează dosarele beneficiarelor și recomandă cele mai bune soluții;
 acordă asistență juridică primară beneficiarelor care constă din: informarea cu privire la căile legale de soluționare a problemelor, asistență la întocmirea cererilor, plângerilor către IGP, sectoarele de poliție, APL și/sau APC pe cazurile de violență în familie, cererilor de chemare în judecată pentru eliberarea Ordonanțelor de Protecție, cererilor de divorț și/sau stabilire a domiciliului copilului, de încasarea pensiei de întreținere;
 referă cazurile parvenite CDF altor servicii inclusiv consilierii psihologice și întocmirii raportului de evaluare psihologică necesar instanțelor;
 monitorizează cazurile violenței în familie;
 completează baza de date cu privire la victimele care s-au adresat CDF și au fost asistate;
3. Elaborează propuneri de îmbunătățire a legislației, avizează și oferă expertiza proiectelor de lege;
4. Participă la toate evenimentele programelor/proiectelor relevante serviciului juridic, asigurând pregătirea adecvată a acestora, etc.;
5. Reprezintă CDF în forurile relevante, naționale și internaționale, pregătește prezentările, rapoartele necesare, menține legătura cu persoanele fizice și jurdicie relevante;
6. Îndeplinește alte atribuții care pot rezulta din necesitățile activităților programelor/ proiectelor relevante serviciului juridic și CDF.

Coordonatorul serviciului juridic va purta responsabilitate pentru:
• atingerea obiectivelor individuale, organizaționale și conceptualeale CDF în mod eficient şi eficace;
• consecvență în susținerea și promovarea valorilor CDF;
• executarea la timp, întermenelestabilite,calitativ și deplin a atribuţiilor sale evitând activităţile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
• manifestarea unei atitudini responsabile şi corecte, precum şi a altor atitudini enumerate mai sus, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
• veridicitatea, plenitudinea şi integritatea informațiilor privind derulararea programelor/proiectelor şi a rapoartelor prezentate;
• pagubele provocate CDF, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora;
• respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională;
• păstrareaconfidenţialităţiiinformaţieiobţinuteînprocesul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
• respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă, regulilor de utilizare a proprietății CDF;
• dezvoltarea profesională continuă pentru menţinerea unui nivel adecvat de competenţă profesională;
• sesizarea în timp util a echipei privind situaţiile neordinare.

4. Profil, calificări şi deprinderi:
– Studii sperioare universitare în domeniul juridic sau drepturilor omului;
– Deținerea licenței de avocat reprezintă un avantaj;
– Experienţă de lucru minim 5 ani în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice;
– Cunoștințe în domeniul dreptului, drepturilor omului, violența în familie sau dreptul umanitar și cunoștințe practice în coordonare.
– Cunoaşterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.
– Aptitudinea de lucru în planificarea activitățor și raportarea rezultatelor;
– Cunostințe de operare cu calculatorul (Word, Excel, Power Point);
– Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbal şi în scris, de colectare, analiză și formulare a concluziilor, de raportare, management şi leadership, de concentrare, de prioritizare și realizare a mai multor activități simultan, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

5. Condiții de muncă:
– Loc de muncă stabil cu un salariu atractiv;
– Orar zilnic de muncă – 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni pînă vineri.

6. Dosarul candidatului va include:
– Curriculum vitae;
– Copia diplomei de studii;
– Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniu;
– Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;

7. Procedura de aplicare:
Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 4 august 2016, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md cu mențiunea “Concurs selectare Coordonator Serviciul Juridic” sau pot fi depuse la adresa: str. Sfatul Țării 27, oficiul 4, mun. Chișinău.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numele de telefon: 022 23 73 06.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult