Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru completarea listei de consilieri(re) juridici și avocați(te)

Denumirea funcției: 

  1. Consilier(ă) juridic(ă) pentru a acorda servicii de asistență juridică primară în interesele victimelor violenței în familie și a violenței în bază de gen.
  2. Avocat(ă) pentru a acorda servicii de asistență juridică calificată în interesele victimelor violenței în bază de gen.

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. CDF a fost înființat de femei-juriste din Republica Moldova pentru a asigura că perspectiva de gen este prezentă atât în timpul procesului de elaborare, cât și de aplicare a legii. CDF pledează pentru egalitatea de statut pentru femei și bărbați în viața publică și în cadrul familiei.

CDF monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, inclusiv a violenței în familie.

Începând cu anul 2012, în cadrul Centrului funcționează Serviciul specializat pentru asistența victimelor violenței în bază de gen ( în continuare serviciul specializat). Acesta este  format dintr-o echipă specializată de avocați, juriști, psihologi și asistenți sociali care oferă servicii specializate victimelor violenței în familie sau altor forme de violență în bază de gen. Asistența juridică calificată este una din formele de asistență oferită pentru a asigura accesul efectiv la justiție a femeilor care sunt victime a violenței în bază de gen în cadrul cauzelor contravenționale sau penale în care sunt implicate.

Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova.

Atribuții și responsabilități:

Consilierii juridici contractați vor avea următoarele atribuții:

Avocații contractați vor avea următoarele atribuții:

Responsabilități:

Profil, calificări şi deprinderi:

Dosarul candidatului va include:

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 15 aprilie 2022, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa office@cdf.md  cu mențiunea “Concurs selectare avocați” sau pot fi depuse la adresa în format original la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău., cod poștal MD2009

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numerele de telefon: 022 23 73 06 sau 079 160 255.

NB: Consultantul va fi selectat în conformitate cu politica de resurse umane CDF, fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

CDF anunță concurs pentru postul vacant de consilier/ă juridic/ă pentru asistența juridică primară a persoanelor afectate de violența în familie

Vezi mai mult
Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Promotorii egalității de gen în acțiune: 10 inițiative locale pentru schimbare

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult