Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru elaborarea versiunii noi a paginii web al Centrului de Drept al Femeilor

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Site-ul oficial al AO Centrul de Drept al Femeilor  www.cdf.md este un instrument extrem de eficient în promovarea serviciilor specializate destinate victimelor violenței în familie și a proiectelor realizate, dar și asigurarea legăturii inverse cu beneficiarele și publicul. Site-ul www.cdf.md va afișa cele mai recente realizări pe diferite proiecte şi va fi disponibil în română şi engleză. Versiunea nouă a site-ului are drept scop îmbunătățirea atât a aspectului grafic a platformei, cât și racordarea acesteia la cele mai importante tendințe în domeniul web. Astfel, se va pune accent pe elementele multimedia interactive cum sunt prezentările interactive a comunicatelor și produselor/publicațiilor, integrarea modulului de chat dar și utilizarea video și info-graficelor. De asemenea, vor fi utilizate plug-in-urile de comunicare și feedback de pe Facebook, ceea ce va permite măsurarea audienței utilizatorilor.

  1. Cerințele și funcționalitățile paginii web

Se va considera oportun pentru realizarea sarcinii alegerea exclusiv a soluțiilor software open source şi open code cel mai frecvent utilizate de companiilece oferă servicii de găzduire WEB (LAMP): PHP, MySQL, Apache (care corespund întru totul termenilor de referinţă înaintaţisoluţiei informatice).

De asemenea, se va ține cont de transferarea tuturor informațiilor de pe versiunea veche a site-ului pe cea nouă.

Soluţia elaborată va trebui să ofere instrumente dinamice şi accesibile care vor permite gestiunea totală a website-ului: de lastructură până la conţinut, într-o manieră exclusiv vizuală şi dinamică. In acest sens trebuie proiectat şi realizat un Sistem deGestiune al Conţinutului accesibil spre utilizare utilizatorilor cu cunoştinţe de operator la calculator (Microsoft Windows,Microsoft Office, Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox etc.).

De asemenea, interfaţa utilizator şi cea CMS trebuie realizată în 3 versiuni lingvistice: română, rusă şi engleză. Trecerea dintr-oversiune în alta se va face sincron, fără a părăsi pagina deja accesată.

Se va ţine cont şi de unele recomandări de nivel internaţional în domeniul realizării aplicaţiilor WEB, cum ar fi:

  1. Realizarea sarcinii

a) Prestatorul în baza Termenilor de Referință și discuțiilor cu reprezentanții  Centrului de Drept al Femeilor direct determină și analizează cerințele,proiectează și prezintă structura website-ului.

b) Prestatorul dezvoltă designul grafic al website-ului. Vor fi prezentate cel puțin 3 versiuni ale website-ului, iar apoi va fi elaborat designulgrafic, care va fi coordonat și aprobat de reprezentanții CDF.

c) Prestatorul dezvoltă codul program al website-ului, integrează designul grafic ș i modulele acestuia într-o versiuneprototip al sistemului informatic, demonstrându- se existenta tuturor funcționalităților cerute în termenii de referință.

d) Lucrările de instalare şi testare complexă a prototipului final al website-ului.

e) Prestatorul pregătește ghidul de gestionare a website-ului pentru administrator și predă toate codurile sursă a tuturorcomponentelor website-ului și alte informații necessare pentru administrarea website-ului. Prestatorul instruiește un reprezentant responsabil de gestiunea paginii web din cadrul CDF.

f) Prestatorul oferă timp de 12 luni asistență reprezentanților CDF, precum și se obligă se rezolve problemelee ordin tehnic și erorile de pe web-site.

  1. Elemente-cheie privind realizarea sarcinii

Termenul de  realizare a sarcinii este aproximativ 120 de zile de la încheierea contractului.

După predarea website-ului și aprobare, Prestatorul va oferi garanția pentru o perioadă de 12 luni. Garanția presupune înlăturarea gratuită a defecțiunilor de program (și de machetare) care nu au fost depistate la etapa testării, dar au apărut la etapa exploatăriiwebsite-ului. Garanția nu presupune dezvoltarea website-ului sau introducerea conținutului, ci doar asigurarea că toatefuncționalitățile descrise în acest ToR, precum ș i în altă documentație de proiect adițională, vor funcționa corect. Perioada degaranție va începe din data semnării acceptanţei finale a livrabilelor.

Criterii de evaluare:

– Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

– Experiența relevantă în domeniul solicitat;

– Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte de organizare

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor. Structura și conținutul documentelor menționate mai sus vor fi elaborate reieșind din cerințele CDF.

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 13 iunie 2021, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic la adresa concurs@cdf.mdcu mențiunea „ Website CDF” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău, oficiul CDF.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau email: concurs@cdf.md

Asociația Oștească ” Centrul de Drept al Femeilor” își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Dosarele incomplete sau aplicațiile expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md.

Numai candidații/companiile selectați/selectate vor fi contactați.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult