Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru livrarea  sesiunilor de orientare vocațională/profesională pentru abilitare economică a femeilor

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada 6 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Centrul de Drept al Femeilor (CDF) și Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) implementează Programul “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu susținerea UN Women si sprijinul financiar al Suediei.

Scopului Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unei expertei / unui expert sau unui grup de experte/ți pentru livrarea a 5 sesiuni de orientare profesională și ghidare în carieră cu scop de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen în raioanele Soroca, Telenești, Hîncești, Ștefan Vodă și mun.Bălți. Persoanele selectate vor activa în strânsă colaborare cu managementul CDF și PNFM.

Responsabilități

 1. Elaborarea design-ului/conceptului sesiunilor de instruire și a agendei de instruire pentru 5 zile ( 8 ore cu prezență fizică per zi) în raioanele: Hîncești, Bălți, Soroca, Telenești și Ștefan Vodă și mun.Bălți, care să răspundă la nevoile specifice de ablitare și orientare profesională a grupului țintă și prestatorilor de serviicii implicați nemijlocit în procesul de abilitare economică și angajarea în cîmpul muncii. În caz de schimbare a situației COVID-19, agenda urmează a fi adaptată la regim online;
 2. Elaborarea materialelor aferente bunei organizări a sesiunilor prin asigurarea sinergiilor cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate ale Programului;
 3. Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 4. Livrarea a cinci  sesiuni cu durata de 5 zile pentru grupul țintă, inclusiv cu implicarea reprezentanților din raioanele pilot;
 5. Cursul de instruire va fi livrat în limba română, în caz de necesitate materialele vor fi traduse în rusă de către organizatori;
 6. Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate.
Nr.LivrabilMateriale/CantitateaTermen de livrare
1.Elaborarea și prezentarea designului/conceptului a programului sesiunilor de instruireDraft preliminar;   Document final;31 Martie 2022  
08 Aprilie 2022
2.Agenda de instruire;
Materiale de suport (inclusiv prezentări, fișe de lucru);
Agenda; Draft materiale de suport;08 Aprilie 2022  
3.Realizarea a 5 instruiri ;      
Raport de activitate ;
– Liste ale participanților, chestionare;
– Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală cu recomandări de consolidare;
Aprilie – august 2022       Septembrie 2022

Calificări și abilități

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă și /sau master în domeniu de referință;
 2. Minim 5 ani experiență în calitate de formator/trainer în organizarea atelierelor practice și participative orientate spre dezvoltarea abilităților;
 3. Abilități demonstrate de  comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 4. Minim 5 ani experiență de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice sau organizații internaționale în domeniul egalității de gen, violenței în bază de gen sau domenii interconexe.
 1. Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă, egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, violenței în familie.
 2. Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 3. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, și punctualitate.
 4. Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc.
 5. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză.

Dosarul de aplicare va include:

Criterii de evaluare:

Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF și PNFM în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicare numărului de zile lucrate).

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 28  martie 2022, ora 10.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs expertă/expert orientare vocațională sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult