Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru selectare de  asistent(ă) financiar(ă)

Despre organizație

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Reieșind din situația actuală privind criza refugiaților din Ucraina, Centrul de Drept al Femeilor a lansat inițiativa de suport și asistență pentru refugiații/solicitanții de azil în Republica Moldova, astfel fiind necesar suportul unui specialist în gestionarea financiară și anume selectare de Asistent(ă) financiar(ă).

Responsabilități

 1. Oferirea suportului Partenerilor de implementare a granturilor, sub aspect financiar și contabil;
 2. Verificarea rapoartelor financiare ale Partenerilor de implementare;
 3. Asigurarea faptului că toate cheltuielile pe proiect și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 4. Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în domeniile de implicare ale organizației;
 5. Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul instrumentelor financiare;
 6. Dezvoltarea capacităților Partenerilor de implementare în domeniul implementării financiare a granturilor;
 7. Participarea în elaborarea și realizarea măsurilor îndreptate spre respectarea disciplinei financiare și utilizarea rațională a resurselor;
 8. Pregătirea rapoartelor financiare necesare managementului organizației;
 9. Realizarea activității privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a documentelor lucrative şi respectarea regulilor de utilizare a bazei de date interne;
 10. Colectarea informației despre progresul activităților și participarea la activitatea de raportare intermediară și finală pe Proiect;
 11. Alte activități operaționale și management financiar/organizațional.

Cerințe față de aplicanți

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Asistentul/a finaciar/ă va lucra în bază de contract individual de muncă, cu o implicare de 100% în perioada iunie – decembrie 2022.

  Condiții de muncă:

  Orar zilnic de muncă – 8 ore pe zi, cu program de la 09:00 – 18:00 la sediul CDF, de luni până vineri.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 20 mai 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs asistent/ă financiar/ă” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult