Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru selectare de  asistent(ă) financiar(ă)

Despre organizație

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Reieșind din situația actuală privind criza refugiaților din Ucraina, Centrul de Drept al Femeilor a lansat inițiativa de suport și asistență pentru refugiații/solicitanții de azil în Republica Moldova, astfel fiind necesar suportul unui specialist în gestionarea financiară și anume selectare de Asistent(ă) financiar(ă).

Responsabilități

 1. Oferirea suportului Partenerilor de implementare a granturilor, sub aspect financiar și contabil;
 2. Verificarea rapoartelor financiare ale Partenerilor de implementare;
 3. Asigurarea faptului că toate cheltuielile pe proiect și achizițiile sunt realizate în conformitate cu politica organizațiilor donatoare și legislația în vigoare;
 4. Contribuirea la conceptualizarea proceselor și elaborarea noilor instrumente financiare în domeniile de implicare ale organizației;
 5. Monitorizarea proceselor și inițierea activităților necesare pentru atingerea obiectivelor organizației din domeniul instrumentelor financiare;
 6. Dezvoltarea capacităților Partenerilor de implementare în domeniul implementării financiare a granturilor;
 7. Participarea în elaborarea și realizarea măsurilor îndreptate spre respectarea disciplinei financiare și utilizarea rațională a resurselor;
 8. Pregătirea rapoartelor financiare necesare managementului organizației;
 9. Realizarea activității privind formarea, actualizarea şi păstrarea bazei de date a documentelor lucrative şi respectarea regulilor de utilizare a bazei de date interne;
 10. Colectarea informației despre progresul activităților și participarea la activitatea de raportare intermediară și finală pe Proiect;
 11. Alte activități operaționale și management financiar/organizațional.

Cerințe față de aplicanți

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Asistentul/a finaciar/ă va lucra în bază de contract individual de muncă, cu o implicare de 100% în perioada iunie – decembrie 2022.

  Condiții de muncă:

  Orar zilnic de muncă – 8 ore pe zi, cu program de la 09:00 – 18:00 la sediul CDF, de luni până vineri.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 20 mai 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs asistent/ă financiar/ă” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Operațiunea de salvare din Orient

Operațiunea de salvare din Orient

Vezi mai mult
Documentul care mi-a schimbat viața

Documentul care mi-a schimbat viața

Vezi mai mult
În Republica Moldova va fi constituită Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

În Republica Moldova va fi constituită Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și Violenței în Familie.

Vezi mai mult
Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Concurs pentru selectarea liderilor locali: femei și bărbați în cadrul proiectului „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova”

Vezi mai mult