Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru selectarea și recrutarea  psihologă/psiholog în echipa CDF

Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică, socială și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unei/unui psihologe/psiholog care va activa în calitate de membru a echipei specializate de asistență a victimelor violenței în bază de gen și violenței în familie, în corelare cu viziunea și misiunea Centrului de Drept al Femeilor.

Responsabilități și sarcini generale

Cerințe față de aplicanți

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Persoana selectată va lucra în bază de contract inidvidual de muncă, cu o implicare de 8 ore pe zi,  cu muncă realizată în cadrul oficiului CDF.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 4 august 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs psihologă/psiholog” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Moldova are o agendă pentru combaterea violenţei în familie: Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Moldova pentru anii 2015-2018

Moldova are o agendă pentru combaterea violenţei în familie: Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Prevenirii şi Combaterii Violenţei în Familie în Moldova pentru anii 2015-2018

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor a lansat raportul de Compatibilitate a legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției de la Istanbul.

Centrul de Drept al Femeilor a lansat raportul de Compatibilitate a legislației Republicii Moldova cu prevederile Convenției de la Istanbul.

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor a lansat a V-a ediție a Buletinului infomativ CDF

Centrul de Drept al Femeilor a lansat a V-a ediție a Buletinului infomativ CDF

Vezi mai mult
Instuirea ofițerilor de poliție. Ediția 7

Instuirea ofițerilor de poliție. Ediția 7

Vezi mai mult