Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) specialiste (specialist) comunicare.

Despre organizație

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Centrul de Drept al Femeilor a primit sprijin financiar de la Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară Women’s Peace & Humanitarian Fund care  va permite oferirea de asistență umanitară esențială și acces la servicii de protecție femeilor și fetelor refugiate din Ucraina.

Proiectul va fi implementat în perioada Mai 2022 – Decembrie 2022.

Obiectiv

Selectarea unei/unui  (unui) specialiste/specialist comunicare pentru promovarea activităților în cadrul Proiectului, inlcusiv va fi responsabil/ă de crearea unei strategii de comunicare viabilă și implementarea acesteia în concordanță cu planul de activități al proiectului.

Responsabilități

  1. Elaborarea unei strategii online și offline de promovarea a proiectului și activităților din cadrul acestuia;
  2. Administrarea paginilor/grupurilor proiectului și actualizarea informațiilor în cadrul acestora;
  3. Elaborarea/Scrierea articolelor și a materialelor pentru presă și publicul larg;  promovarea proiectului, organizației și a partenerilor în mediul online/offline;
  4.  Elaborarea materialelor promoţionale la necesitate;
  5.  Conceptualizarea și organizarea diverselor evenimente de promovare a produselor și serviciilor în vederea susținerii strategiei de comunicare;
  6. Colaborarea cu agenți sociali, companii de comunicare, presă, etc.;
  7. Cooperarea cu ceilalți/celelalte membre ale echipei de implementare, organizarea ședințelor de lucru a echipei de implementare;
  8. Comunicarea cu partenerii proiectului, organizațiile subgrantate, coordonatorii locali și  actorii relevanți contextului;
  9. Efectuarea vizitelor în teritoriu  pentru promovarea activităților locale;
  10. Elaborarea raportului final privind realizarea strategiei de comunicare a Proiectului.

Cerințe față de aplicanți

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Specialistul/specialista va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare de 50% în perioada mai – decembrie 2022.

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova, inclusiv în zilele de sîmbătă și duminică.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 8 mai 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs coordonatoare/coordonator de proiect” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Raport anual de activitate

Raport anual de activitate

Vezi mai mult
Buletinul Centrului de Drept al Femeilor. Cele mai importante activități din perioada iulie-septembrie.

Buletinul Centrului de Drept al Femeilor. Cele mai importante activități din perioada iulie-septembrie.

Vezi mai mult
A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs de recrutare a unui Asistent de Programe

A.O. „Centrul de Drept al Femeilor” anunță concurs de recrutare a unui Asistent de Programe

Vezi mai mult
Centrul de Drept al Femeilor susține apelul public al organizațiilor non -guvernamentale care au cerut autorităților să întreprindă măsuri urgente și concrete în vederea asigurării unui sistem judiciar independent.

Centrul de Drept al Femeilor susține apelul public al organizațiilor non -guvernamentale care au cerut autorităților să întreprindă măsuri urgente și concrete în vederea asigurării unui sistem judiciar independent.

Vezi mai mult