Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui) specialiste (specialist) comunicare.

Despre organizație

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Centrul de Drept al Femeilor a primit sprijin financiar de la Fondul Femeilor pentru pace și asistență umanitară Women’s Peace & Humanitarian Fund care  va permite oferirea de asistență umanitară esențială și acces la servicii de protecție femeilor și fetelor refugiate din Ucraina.

Proiectul va fi implementat în perioada Mai 2022 – Decembrie 2022.

Obiectiv

Selectarea unei/unui  (unui) specialiste/specialist comunicare pentru promovarea activităților în cadrul Proiectului, inlcusiv va fi responsabil/ă de crearea unei strategii de comunicare viabilă și implementarea acesteia în concordanță cu planul de activități al proiectului.

Responsabilități

  1. Elaborarea unei strategii online și offline de promovarea a proiectului și activităților din cadrul acestuia;
  2. Administrarea paginilor/grupurilor proiectului și actualizarea informațiilor în cadrul acestora;
  3. Elaborarea/Scrierea articolelor și a materialelor pentru presă și publicul larg;  promovarea proiectului, organizației și a partenerilor în mediul online/offline;
  4.  Elaborarea materialelor promoţionale la necesitate;
  5.  Conceptualizarea și organizarea diverselor evenimente de promovare a produselor și serviciilor în vederea susținerii strategiei de comunicare;
  6. Colaborarea cu agenți sociali, companii de comunicare, presă, etc.;
  7. Cooperarea cu ceilalți/celelalte membre ale echipei de implementare, organizarea ședințelor de lucru a echipei de implementare;
  8. Comunicarea cu partenerii proiectului, organizațiile subgrantate, coordonatorii locali și  actorii relevanți contextului;
  9. Efectuarea vizitelor în teritoriu  pentru promovarea activităților locale;
  10. Elaborarea raportului final privind realizarea strategiei de comunicare a Proiectului.

Cerințe față de aplicanți

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Specialistul/specialista va lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare de 50% în perioada mai – decembrie 2022.

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova, inclusiv în zilele de sîmbătă și duminică.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 8 mai 2022, ora 24.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs coordonatoare/coordonator de proiect” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult