Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru selectarea unei (unui)experte/ expert, grup de experți  pentru elaborarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale ale profesioniștilor

Despre organizație

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Context

Violența în familie și violența asupra femeilor reprezintă una dintre cele mai răspândite infracțiuni cu grave consecințe asupra demnității umane și o gravă încălcare a drepturilor omului cu care se confruntă Republica Moldova.  Odată cu recunoașterea fenomenului violenței în familie ca fiind o încălcare a drepturilor omului, au fost înregistrate anumite progrese, cum ar fi adoptarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie (în continuare – Legea 45) din 01.03.2007, precum și modificările ulterioare la legislație care au contribuit la îmbunătățirea mecanismului de soluționare a cazurilor de violență în familie, operaționalitatea procedurii de eliberare a ordinelor de restricție și emitere a ordonanței de protecție și la legiferarea drepturilor victimelor la protecție și asistență. În aceiași ordine se înscrie, semnarea în iunie 2022 a Ordinul cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială în cazurile de violență în familie.

Deși Legea 45 a oferit o bază importantă de a extinde accesul la justiție și securitate pentru victimele violenței în familie, au fost aprobate Proceduri Standard de Operare cu privire la violența de gen, care oferă o descriere clară și detaliată a acțiunilor de rutină ale profesioniștilor din trei sectoare-cheie (sănătate, psiho-social și justiție), care pot oferi asistență/servicii, victimelor/ supraviețuitorilor violenței de gen totuși pentru a proteja in mod eficient victimele se cere un răspuns holistic multisectorial, care ar include acţiuni prompte și eficiente ale tuturor actorilor.

Pentru a răspunde acestor necesitați, CDF cu suportul Sigrid Rausing Trust în contextul activității de consolidare a răspunsului național la cazurile de violență în familie și violență față de femei planifică dezvoltarea unui set de indicatori și instrumentelor de măsurare a schimbărilor comportamentale a profesioniștilor din domeniul de referință.

Obiectiv

Selectarea unei (unui)experte/expert, grup de experți  pentru elaborarea unui set de indicatoril și instrumente de măsurare a schimbărilor comportamentale a profesioniștilor cu responsabilitate de răspuns la cazurile de violență în familie.  Sarcina va fi realizată în comun cu echipa CDF și în corelare cu viziunea și misiunea Centrului de Drept al Femeilor.

Durata de realizare a sarcinii: februarie – aprilie 2023

Responsabilități și sarcini

Nr.AcțiuneEtape și livrabile
1.Elaborarea metodologiei;Prezentare metodologiei și aprobarea de către CDF
2.Elaborarea structurii și a designului  Prezentarea și aprobarea acestuia de către CDF
3.Desfășurarea exercițiilor de lucru cu echipa CDF, specialiști în domeniu, etc.Dezvoltarea și prezentarea unui Plan de exerciții prin acord comun dintre expert și CDF Realizarea exercițiilor conform Planului aprobat.
4.Elaborarea draftului de documentPrezentarea draftului și aprobarea acestuia de către CDF.
4.Prezentarea documentului finalDocument final aprobat de CDF.

Cerințe față de aplicanți

Dosarul de aplicare va include:

Aspecte organizaționale

Expertul/experții selectați vor lucra în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilului,  în perioada februarie – aprilie 2023 în afara oficiului CDF.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 2 februarie 2022, ora 12.00 ( mijlocul zilei).

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs dezvoltare indicatori si instrumente de schimbare comportamentală” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Informații suplimentare le puteți solicita prin email: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Alte noutăți

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

TransFORMARE- evenimentul de colectare de fonduri 2024

Vezi mai mult
Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Apel public: Cerem recunoașterea noțiunii de ”femicid” în legislația Republicii Moldova și investigarea cu diligență a tuturor cazurilor de omor a femeilor

Vezi mai mult
Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Programul de dezvoltare personală pentru femei – serviciu nou creat la Centrul de Drept al Femeilor

Vezi mai mult
Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Promovăm egalitatea de gen în Moldova: De la idee la acțiune – atelier de instruire privind scierea proiectelor în domeniul egalității de gen cu participarea promotorilor locali

Vezi mai mult