Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Consiliere specializată – 080080000 (apel gratuit)

Termeni de referință pentru selectarea unui(ei) Expert(ă) Protecție

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) anunță concurs pentru poziția de Expertă/Expert Protecție în contextul realizării activităților ca răspuns la criza refugiaților implementate de CDF cu suportul OXFAM International.

Durata contractului: 12 luni

Scop: Experta/ul Protecție va avea rolul de a sprijini echipa de proiect în coordonarea dezvoltării și implementării politicilor și procedurilor de protecție în realizarea obiectivelor proiectului. Persoana va juca astfel un rol esențial în promovarea bunelor practici și pentru a ajuta organizația să atingă standardele de protecție de către staff-ul proiectului, membrii echipelor mobile voluntari, parteneri, beneficiari și contractori, precum și pentru comunitățile în care lucrăm. Experta/Expertul va fi obligat să respecte confidențialitatea în îndeplinirea îndatoririlor sale și va fi obligat să semneze un acord de nedivulgare publică a sarcinilor realizate.

Pentru exercitarea atribuțiilor lor, experta/expertul va primi sprijin din interiorul CDF și OXFAM.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea setului de formulare -tip, cereri-tip pentru facilitarea mecanismului de depunere a sesizărilor, plîngerilor și raportarea după caz;
 2. Recepționarea plîngerilor, sesizărilor de protecție, îngrijorărilor pentru prevenire și formularea răspunsuri de sprijin;
 3. Sesizarea și raportarea către managementul organizației a îngrijorărilor și soluțiilor în cazul identificării problemelor în proces;
 4. Facilitarea referilor beneficiarilor pentru asistență profesională imediată după necesitate;
 5. Menținerea comunicării și informarea reclamanților/victimelor/supraviețuitoarelor cu privire la progresul cazului în cazul investigațiilor, după caz;
 6. Menține o privire de ansamblu asupra mecanismelor de referire în țară și monitorizează îngrijirea acordată victimelor/supraviețuitoarelor;
 7. Acolo unde este cazul și la cererea echipei/ managerului organizației, oferă sprijin logistic sau de alt tip în timpul investigațiilor interne;
 8. Acordarea consilierii confidențială personalului și altor persoane, inclusiv prin sesiuni de conștientizare privind politicile și procedurile de protecție, despre cum se depune o plângere, ce se întâmplă cu reclamațiile și care este rolul expertei/expertului, pentru a ajuta personalul să determine dacă doresc sau ar trebui să depună o plângere;
 9. Facilitarea și sprijinirea sesiunilor de conștientizare cu beneficiarii și comunitățile locale cu privire la definițiile exploatării și abuzului sexual, violenței în bază de gen și alte forme de descriminare, standardele de conduită așteptate de la CDF și Oxfam și mecanismele de sesizare, formulare a preocupărilor, plîngerilor, după caz;
 10. Facilitarea sesiunilor informative cu privire la principiile de comunicare și conduită în oferirea asistenței persoanelor refugiate pe teritoriul RM, inclusiv asigurarea faptului că tot personalul implicat în oferirea serviciilor semnează codul de conduită și că verificarea încălcărilor este o parte regulată a procesului de recrutare;
 11. Va contribui la implementarea activităților aferente echipelor mobile locale în vederea atingerii rezultatelor propuse;
 12. Monitorizarea activității echipelor mobile specializare în 20 de raioane și elaborarea rapoartelor privind gradul de respectarea a principillor și măsurilor de protecție;
 13. Acordarea sprijinului necesar în exercitarea activităţii echipei de implementare a proiectului;
 14. Participarea la ședințele de lucru ale organizației și, la necesitate, reprezentarea organizației în cadrul evenimentelor/ședințelor;

Cerințe față de candidată/candidat:

Condiții de muncă:

Orar zilnic de muncă – 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-17:00, de luni până vineri.

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova, inclusiv în zilele de sîmbătă și duminică.

  Dosarul candidatului va include:

Dosarele vor fi expediate până pe 9 mai 2022, ora 24:00 la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea Expert(ă) Protecție. Doar candidatele/candidații preselectate/ți vor fi contactate/ți. Candidatele/candidații vor fi selectate/ți în conformitate cu politica de resurse umane a CDF, fără a discrimina candidatele/candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Informaţii suplimentare despre funcția vacantă pot fi obţinute la numărul de telefon 022 811 999sau email concurs@cdf.md.

CDF este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.N.B. Mai multe detalii despre organizații sunt disponibile pe http://cdf.md/ și https://www.oxfam.org/en .

Alte noutăți

Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Solicitantele Ordonanțelor de protecție urmează a fi scutite de taxa de stat și taxa de timbru, ca urmare a amendamentelor prezentate la proiectul de lege cu privire la taxa de stat.

Vezi mai mult
Ultima plecare înainte de divorț

Ultima plecare înainte de divorț

Vezi mai mult
Operațiunea de salvare din Orient

Operațiunea de salvare din Orient

Vezi mai mult
„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

„Cine bate la ușă? Soțul meu cel galant ori cel beat?”

Vezi mai mult